Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Sensorpak monitort en analyseert patiënten na beroerte thuis

Bart Klaassen, PhD student aan de Universiteit van Twente, verdedigde op 30 november zijn scriptie. Hierin presenteerde hij het INTERACTION-systeem, bestaande uit een pak met 41 sensoren, waarmee het mogelijk wordt patiënten na een beroerte thuis te monitoren. Ook het opslaan en verwerken van de verzamelde data is in de scriptie opgenomen.

45.000 mensen krijgen jaarlijks een beroerte

In Nederland hebben jaarlijks ongeveer 45.000 mensen een beroerte. De huidige vergrijzing maakt dat het een logische aanname is dat dit cijfer zal stijgen. Een beroerte verandert het leven van de getroffene ingrijpend, waarbij vaak fysieke beperkingen ervaren worden. Rehabilitatie programma’s zijn dan ook belangrijk voor hen die een beroerte overleven. Deze programma’s richten zich erop patiënten weer zo goed mogelijk te laten functioneren in het dagelijks leven. Er is echter weinig bekend over het leven van patiënten buiten de rehabilitatiekliniek. Het INTERACTION-systeem van Bart Klaassen moet hier een oplossing voor bieden.

Meer begrip over dagelijks functioneren

Het INTERACTION-systeem monitort en analyseert hoe patiënten na een beroerte in hun dagelijks leven bewegen. Begrijpen hoe deze mensen functioneren in het dagelijks leven kan zorgkosten omlaag brengen en de rehabilitatie effectiever maken.

Lees meer…

Bron: ICT&Health