Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Selectie- en samenwerkingsdag Wave 4 CrossCare

 

Op maandag 22 oktober vond de samenwerkings- en selectiedag van Wave 4 van CrossCare plaats. De negen geselecteerde bedrijven en de zes proeftuinen kwamen bij elkaar op de campus van het Thomas More in Turnhout.

Tijdens deze samenwerkingsdag kregen alle bedrijven via een algemene sessie informatie over het CrossCare-programma, de voorwaarden en het opstellen van hun volledige projectvoorstel. Daarnaast ontmoetten de bedrijven allemaal een Vlaamse en een Nederlandse proeftuin, om samen met hen de wijze van testen van de innovaties aan te scherpen. Daarnaast werd er ook kritisch bekeken, van beide kanten, of er een goede match was tussen proeftuin en ondernemer. 

Na deze dag is door de stuurgroep bepaald welke bedrijven een ‘full proposal’ mogen indienen. Met de input van de samenwerkingsdag, krijgen deze bedrijven nu een maand de tijd om aan de slag te gaan met het volledige projectvoorstel. Vervolgens wordt dit voorstel beoordeeld door een onafhankelijke en vakkundige jury op 10 december.

Nieuwsbrief CrossCare oktober 2018