Samenwerking noodzakelijk bij preventie in de zorg

Vijf jaar geleden gingen West-Brabantse zorg- en welzijnsorganisaties de samenwerking aan om de zorg rondom burgers in deze regio gezamenlijk te verbeteren. Het eerste lustrum vierde WestWest donderdag 15 oktober met het event ‘Gezondheid. Mij een zorg!?’. De jubilerende stichting kreeg tijdens het afsluitend webinar een mooi verjaardagscadeau. GGD West-Brabant maakte bekend zich aan te willen sluiten bij WestWest.

Het 5-jarig bestaan stond in het teken van preventie in de zorg en was georganiseerd door WestWest, Care Innovation Center en GGD West-Brabant. Het programma ging donderdagmiddag van start met dertien online workshops. Daar namen circa 150 cursisten aan deel. Nog iets meer belangstellenden schakelden ’s avonds in voor het webinar dat geleid werd door Karen van Ruiten, programmadirecteur van Alles is Gezondheid.


Het webinar werd geleid door Karen van Ruiten, programmadirecteur van Alles is Gezondheid. 

Samenwerking
In de studio van ZuidWest TV gingen bestuurders van de organiserende partijen vooral in op hun samenwerking en wat dat voor de gezondheid in de regio betekent. “Toen wij met WestWest begonnen, werkten wij vooral samen op het gebied van diagnoses. We schuiven langzaam op naar een samenwerking die ervoor zorgt dat de patiënt helemaal niet meer in de zorg hoeft te komen”, zei voorzitter Bianka Mennema van WestWest. Annemieke van der Zijden, directeur publieke gezondheid van GGD West-Brabant gaf aan dat in deze coronatijd continu met elkaar wordt samengewerkt. “Over preventie wordt daarbij te weinig gesproken. Het is juist een uitdaging om samen de gevolgen van corona voor kwetsbare mensen te verkleinen.” Voorzitter Conny Helder van het Care Innovation Center ziet naast corona een andere pandemie. “Een kwart van de Europse bevolking is boven de 65 jaar en die vergrijzing gaat nog jaren door. We hebben te weinig mensen om daarvoor te zorgen. Daarom moet je proberen te voorkomen dat je zorg moet leveren. Bij dementie zijn we daar al mee bezig. We zorgen dat mensen die de eerste tekenen hebben van geheugenproblemen niet thuis verstillen, maar met slimme gadgets op pad gaan om het brein en lijf bezig te houden. Door innovaties kun je de zorg zo indelen dat je het werk weghaalt. Voorbeelden daarvan zijn slim incontinentiemateriaal en telemonitoring.”
De drie bestuursleden waren het volmondig met elkaar eens dat samenwerking essentieel is. “Zorg dat je elkaar kent en zoek elkaar op. Dan kun je met elkaar delen wat het probleem is en samen de oplossing vinden”, sloten ze hun gesprek af.

Conny Helder, Bianca Mennema en Annemieke van der Zijden. 

Over de zorggrenzen heen
In de Noordelijke Maasvallei gaat die samenwerking zelfs over de zorggrenzen heen. “Een derde tot de helft van de problemen in de wachtkamer van de huisarts heeft een niet-medische oorzaak”, vertelde directeur Corné van Asten van de samenwerkingsorganisatie Syntein. “Dan moet je het ook in het sociale domein zoeken. Met dertien uiteenlopende organisaties zijn we aan de slag gegaan om gezondheid te bevorderen. Dat leidde tot het Netwerk Positieve Gezondheid. Daarbij ligt het accent niet op de ziekte, maar op de mens. Dat vraagt om een ander gesprek in de spreekkamer. Door het achterliggend probleem goed in beeld te krijgen en op te lossen loopt de wachtkamer leeg. Daardoor krijgt de huisarts weer meer tijd om de verbinding aan te gaan. Dat leidt uiteindelijk ook tot een besparing.”


Corné van Asten en Liesbeth van Rossum. 

Overgewicht
In de aanpak van obesitas en overgewicht zijn zestien beroepsverenigingen en organisaties de verbinding met elkaar aangegaan in Partnerschap Overgewicht Nederland. Een centrale zorgcoördinator zorgt voor het verbinden van de zorg- en het sociale domein. Internist/Endocrinoloog Liesbeth van Rossum van het Erasmus MC vertelde waarom juist in haar werkgebied die brede samenwerking nodig is. “Overgewicht ontstaat niet alleen door overgewicht. Veel factoren kunnen van invloed zijn. Zelfs het gebruik van medicijnen. Ik had een patiënt die gezond at en elke dag voldoende beweging had. Toch kwam hij in één jaar 30 kilo aan. Wat bleek, hij gebruikte voor zijn huidziekte een zalf waarin corticosteroïden zaten. We hebben de crème vervangen en met dezelfde leefstijl is hij 35 kilo afgevallen.”

Zorg van ons allemaal
Het event maakte duidelijk dat de samenwerking in West-Brabant op de goede weg is, maar ook dat gezondheid een zorg van ons allemaal is.