Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede idee├źn in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Samenwerking moet zorgen voor betere aansluiting mbo op arbeidsmarkt

"Willen we dat mbo-studenten goed beslagen ten ijs komen op de arbeidsmarkt dan moeten we zorgen dat de plek waar ze onderwijs krijgen zoveel mogelijk lijkt op hun toekomstige werkvloer en dat zij tijdens hun opleiding leren werken met de nieuwste technieken", aldus minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker. 

Eind 2014 is er door Bussemaker vanuit het regionaal investeringsfonds geld ter beschikking gesteld om hier invulling aan te geven. Het Kellebeek College ontving een deel van dit geld voor de ontwikkeling van de zorgboulevard.

De zorgboulevard in het Kellebeek College is een proeftuin voor praktisch toepasbare zorginnovaties. Deze vind je in het Huis van Morgen, een initiatief van het Care Innovation Center West-Brabant. Daarnaast is het een leer- en werkomgeving voor een toekomstige zorgeconomie. Door de samenwerking op de zorgboulevard zijn er voldoende mogelijkheden om in de praktijk te oefenen, kunnen voorzieningen en facilteiten van elkaar worden gebruikt en ontstaan er stageplaatsen.

Lees het volledige artikel in de Gazet Roosendaal 07-01-2014.