Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Samen Zelfzorg congres 2015

Op vrijdag 11 en zaterdag 12 december wordt in de Jaarbeurs in Utrecht het Samen Zelfzorg congres 2015 gehouden. ‘Samen voor eigen regie’ is het motto. Zorgprofessionals en patiënten met een chronische aandoening gaan tijdens het congres met elkaar in gesprek om samen te bepalen hoe zelfzorg management handen en voeten moet worden gegeven.

Meer grip op je leven door zelfmanagement

Zelfmanagement zorgt ervoor dat de patiënt meer grip krijgt op zijn ziekte en zijn leven. Hij voert zelf de regie. Samen met zorgverleners als de huisarts, verpleegkundige, specialist, diëtist en fysiotherapeut zoekt de patiënt naar de juiste balans.

Dialoog tussen patient en zorgverlener

Op vrijdag worden de beschikbare wetenschappelijke inzichten op een rij gezet en de trends gesignaleerd, waarbij de vraag wordt gesteld hoe de dialoog tussen patiënt en zorgverlener het best tot zijn recht komt. Deze dag staat in het teken van kennisdeling. Zaterdag bepalen de congresdeelnemers de toekomstagenda. Het gaat er hier om welke structurele systeemaanpassingen nodig zijn om zelfzorg maximaal te laten gedijen. Het is de bedoeling dat deze agenda zijn weg vindt naar politiek, beleidsbepalers en bijvoorbeeld de verzekeraars.

Dagvoorzitter is Charles Groenhuijsen. Sprekers in het programma zijn:  Anja van der Aa, directeur gezondnl; dr. Jaap Trappenburg, senior onderzoekersbij de afdeling Revalidatie, Verplegingswetenschap en Sportgeneeskunde UMC; Pia Dijkstra, lid Tweede Kamer; Pieter Jeekel, directeur Zelfzorg Ondersteund,  Corine Jansen, Chief Listening Officer en prof. dr. Marieke Schuurmans, hoogleraar verplegingswetenschap en lector zorg voor ouderen. 

Meer informatie