Eindverslag: Samen Beter Voorbereid Op De Toekomst

Het project 'Samen beter voorbereid op de toekomst' (SBVODT) heeft laten zien dat door samen te werken en kennis te delen, er mooie resultaten kunnen worden behaald in de zorgsector. 

Looptijd SBVODT: 2019 - einde project juni 2024

Versterking health ecosysteem
Het project 'Samen beter voorbereid op de toekomst: Versterking health ecosysteem van lokaal naar provincie breed' heeft als doel om de samenwerking tussen zorgorganisaties, bedrijven en de provincie Noord-Brabant te versterken en te bevorderen. Door middel van diverse events, zorginnovatorenoverleggen en een workshopprogramma worden kennis en expertise gedeeld en worden verbindingen gelegd tussen verschillende partijen. Het project richt zich op het stimuleren van innovatie in de zorg en het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Brabant.

 

Download en lees het verslag hier.

Met dank aan alle partners: