Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Samen Beter Thuis, praktische ondersteuning voor mantelzorgers

Wij staan allen voor de enorme uitdaging om zolang mogelijk zelfredzaam blijven. Dat willen we ook: eigen regie zolang als het kan! Maar hoe doe je dat, als je gezondheid minder wordt? Je hebt immers geen verstand van alle hulpvragen die op je af komen. Samen Beter Thuis is een online platform en biedt praktische ondersteuning aan zorgontvangers en hun mantelzorgers. De zelfredzaamheid van beiden wordt ondersteund met informatieve instructiefilmpjes, tips, verdere verwijzing naar praktische informatie en het bemiddelen in workshops voor de mantelzorger.

 

Eigen regie verbeteren

Samen Beter Thuis wil andere zorgprofessionals aanmoedigen niet langer te zorgen ‘voor’, maar ervoor te zorgen ‘dat’. Een belangrijke voorwaarde om deze kanteling te realiseren is dat de goede kennis die aanwezig is bij professionals, op maat, online en offline, gratis en laagdrempelig beschikbaar komt. Door een uitnodigende en ondersteunende houding naar mantelzorgers en zelfzorgers willen zij het behoud van eigen regie verbeteren.

Kennisplatform voor informele zorgverleners

Door het platform Samen Beter Thuis wordt het voor mensen zonder kennis van zorg, oftewel de informele zorgverleners (familie, buren, vrienden, vrijwilligers) mogelijk om de gewenste informatie, die hulpvragen kunnen oplossen, op maat en herhaald te kunnen bekijken; en wel op een eigen gekozen tijdstip.

Kennis delen

De organisatie roept gebruikers van het platform op om opgedane ervaringsdeskundigheid te delen op het platform. Dit kan via een webapp op tablet of smartphone. Zo kunnen mantelzorgers en zorgontvangers elkaar als gelijkwaardige partners in de zorg steunen.

Instructiefilmpjes

Op het digitaal platform staan 129 instructievideo’s rond praktische vragen over mobiliteit en zorg.