Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Regeling Energiebesparende maatregelen en duurzame energie bij zorginstellingen

Het Ministerie VWS heeft de regeling “Energiebesparende maatregelen en duurzame energie bij zorginstellingen” opengesteld.

Verschillende soorten maatregelen kunnen voor subsidie in aanmerking komen, o.a.

  • Toepassen van LED-verlichting
  • Ventilatie en verwarming met warmteterugwinning of warmtepomp
  • Verwarming van water met een warmtepompboiler en het terugwinnen van warmte uit douchewater
  • Isolatie van wand, vloer of dak en het vervangen van glas
  • Energieopwekking door zon en biomassa

De bijdrage bedraagt maximaal 15% van de kosten, met een min. van € 10.000 en een max. van € 100.000 per zorginstelling voor alle maatregelen bij elkaar.

Aanvullend hierop is voor zorginstellingen ook subsidie (€ 5.000) mogelijk voor het verkrijgen van een keurmerk op het gebied van verduurzaming.

Let wel op; enkele belangrijke criteria zijn dat:

  • de offerte voor de maatregelen op 1 maart 2018 of later is afgegeven;
  • de facturen vóór 1 januari 2019 moeten worden betaald. De uitvoering ervan kan eventueel wel later plaatsvinden.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld (tot 1 september 2018, zolang er budget beschikbaar is). Voor advies over het aanvragen van deze subsidie, neem contact op met MORE Projectbegeleiding

Meer informatie