Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Project Medical Robotics genomineerd voor RAAK-award

Tijdens de minor Ergonomisch Ontwerpen aan Avans Hogeschool Tilburg heeft Liz Lighthart (voormalig stagiaire van het Huis van Morgen) samen met medestudenten onderzoek gedaan voor het project Medical Robotics van Saxion Hogeschool. Tijdens dit onderzoek hebben zij de functionaliteit van de robot Baxter op de proef gesteld en uiteindelijk het spel Balletje-balletje ontwikkeld. Met dit project zijn wij genomineerd voor de RAAK-award!

Inzet slimme, robotische systemen

Nederland vergrijst. Volgens het CBS waren er in 2012 nog 2,7 miljoen 65-plussers, rond het jaar 2040 is dit aantal gestegen naar 4,7 miljoen. Een van de nadelige gevolgen van vergrijzing is de enorme belasting op de zorg. De verwachting is dat door de toename van het aantal 65-plussers het zorgvolume toeneemt met 4% per jaar. Dit betekent een toename van de kosten voor de zorg voor deze groep. Bovendien neemt het relatieve aantal beschikbare verzorgenden af door vergrijzing met een toenemende werkdruk tot gevolg. Een van de manieren om de druk op de zorg de komende jaren te verlichten, is de inzet van slimme, robotische systemen die ervoor kunnen zorgen dat ouderen langer zelfstandig in hun eigen huis kunnen blijven wonen.

Modulair en toegankelijk

Een aantal bedrijven (DEMCON, Focal Meditech, Mecon, Focal Vision) en instellingen (Universiteit Twente, Roessingh R&D) heeft in 2012 aangegeven zich te willen inzetten voor de ontwikkeling van kennis op het gebied van essentiële bouwblokken van een medische robot voor de zorg. Zij hebben de lectoraten Mechatronica van Avans en Saxion benaderd om deze kennis op te bouwen. Een van de uitgangspunten is om de kennis op een modulaire en toegankelijke manier te ontwikkelen, zodat deze niet alleen ingezet kan worden voor medische zorg toepassingen, maar ook voor industriële toepassingen. In de eerste fase van het project hebben Avans en Saxion onderzoek gedaan naar vijf bouwblokken: compliant grijpen, vision, navigatie, exoskelet met sensoren en gebruikersinteractie. In de tweede fase van het project is deze kennis gebruikt voor de bouw van een autonoom, navigerend voertuigje die specifieke objecten kan herkennen, lokaliseren, oppakken en weggooien. Deze demonstrators zijn tijdens het succesvolle, afsluitende Mechatronica Forum bij Saxion gepresenteerd aan het nationale bedrijfsleven en publiek.

Vind je dat dit project de Raak-Award verdient? Breng dan je stem uit

Stemmen RAAK-Award