Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Proeftuin Cross Care West-Brabant: unieke regionale samenwerking in zorginnovatie

Op maandag 9 maart vond in Brussel het internationale congres ‘Summit on Innovation for Active and Healthy ageing’ plaats. De wethouders van de gemeenten Bergen op Zoom, Breda en Roosendaal presenteerden daar, in samenwerking met de gedeputeerde Van Haaften van de Provincie Noord-Brabant, een unieke samenwerking op het gebied van zorginnovatie en kennisontwikkeling aan vertegenwoordigers van onder andere Europa.

Gezamenlijk zien de Gemeenten veel kansen voor zorginnovatie, waarbij ieder zijn eigen kennis, kunde en ‘specialiteit’ inbrengt. Daarmee ondersteunen en versterken zij elkaar, ook vanuit cross sectoraal gedachtengoed. Dat wil zeggen dat het project niet beperkt blijft tot zorg alleen, maar dat ‘cross overs’ gemaakt worden naar andere economische sectoren. Door het project Cross Care ook in samenwerking met Vlaanderen en Brainport in Oost-Brabant uit te voeren, is van de mogelijkheid gebruik gemaakt hiervoor een Europese subsidie binnen het Interreg-programma aan te vragen. Bij optimale cofinanciering, zal Cross Care 15 miljoen euro kunnen inzetten in een looptijd van vijf jaar.

In het project Cross Care stapt Roosendaal in met het Care Innovation Center West-Brabant, dat zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar verbindt om zorginnovaties en -initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bergen op Zoom gaat voor de Biobased Economy (BBE), waarbij het draait om de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof. Breda brengt specifieke kennis in op het gebied van de creatieve sector, die steeds meer verweven raakt met de innovatieve zorgsector.

Persbericht proeftuin Cross Care

BN De Stem 10 maart 2015