Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Prinsjesdag 2016 en de zorg

Op 20 september 2016 sprak Koning Willem-Alexander op Prinsjesdag de Troonrede uit. Daarmee opende hij het nieuwe werkjaar van de Eerste en Tweede Kamer. Ook werden de veranderingen met betrekking tot de zorgpremie, het eigen risico, de zorgtoeslag en de inkomensafhankelijke bijdrage voor 2017 officieel bekend gemaakt door de Rijksoverheid.

Een eerste conclusie die getrokken kan worden, is dat de premie van de zorgverzekering omhoog gaat, maar dat deze stijging wordt gecompenseerd door een hogere zorgtoeslag en een lagere inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw).

In 2017 geeft de overheid daarnaast 400 miljoen euro meer uit aan volksgezondheid. Met dit extra geld worden een aantal bezuinigingen teruggebracht, zoals de omstreden bezuiniging in de verpleegzorg. De problemen met de uitbetaling voor het persoonsgebonden budget (pgb) zijn nog niet helemaal opgelost en het kabinet maakt daarom 20 à 30 miljoen euro vrij om gedupeerden in 2017 tegemoet te komen.

Meer ruimte voor innovatie, ondernemerschap en duurzame groei

Het doorgroeien van een startend bedrijf tot scale-up heeft ook bijzondere aandacht op Prinsjesdag. Per 2017 komt 50 miljoen euro beschikbaar voor een meer gunstige gebruikelijk-loonregeling voor eigenaren en voor een regeling om samen met private investeerders te investeren in startups en het mkb. In 2017 wordt ook de kabinetsdoelstelling om de regeldruk voor bedrijven, burgers en professionals met 2,5 miljard euro te verminderen gerealiseerd. Het kabinet zal blijven inzetten op wet- en regelgeving die ruimte geeft voor innovatie, ondernemerschap en duurzame groei.

Meer informatie

Bron: Rijksoverheid.nl