Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Plaatjes moeten medicijngebruik laaggeletterden verbeteren

Onder het motto 'Kunt u dat even uitleggen?' begon maandag 7 september een landelijke campagne die goed medicijngebruik onder laaggeletterde patiënten moet stimuleren. Onder meer een 24-tal plaatjes gaan de medicijngebruikers helpen medicijnen beter in te nemen.

Informatie niet (goed) begrepen

De patiënten begrijpen de mondelinge en schriftelijke informatie die zij in de apotheek bij hun geneesmiddel ontvangen vaak niet of nauwelijks. Voorschriften over tijdstip, dosering en de manier van innemen worden dan verkeerd geïnterpreteerd.

Week van de Alfabetisering

De campagne maakt deel uit van de Week van de Alfabetisering. Daarin wordt stilgestaan bij het feit dat lezen en schrijven voor een op de negen Nederlanders niet vanzelfsprekend is. Het levert bijvoorbeeld ook problemen op bij reizen in het ov, het schrijven van een sollicitatiebrief en het lezen van ondertitels op televisie.

Nieuwe iconen

Speciaal voor de doelgroep zijn 24 nieuwe iconen ontwikkeld die lastige begrippen uitleggen als ‘driemaal daags’ en ‘op een lege maag innemen’. Ook zijn er dit soort tekens voor de werking van de medicijnen, meldde KNMP, de beroepsorganisatie voor apothekers maandag.

Aftrap door staatssecretaris 

De campagne 'Kunt u dat even uitleggen?' werd maandag geopend door staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid en Welzijn). In Nederland zijn zo'n 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd. Dat is meer dan 11 procent van de Nederlandse bevolking.