Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Philips introduceert eHealth-platform voor kwetsbare ouderen

Koninklijke Philips N.V. introduceerde op 31 mei een nieuwe vinding: een eHealth-platform voor kwetsbare ouderen met kleine onderling verbonden sensoren die op strategische plekken in het huis worden geplaatst.

Philips wil met deze nieuwe combinatie van eHealth en zorg alleenstaande en kwetsbare ouderen, thuiszorginstellingen en mantelzorgers ondersteunen met een oplossing die zeer vroegtijdig inzicht geeft in een verslechtering van de gesteldheid van kwetsbare ouderen die zelfstandig thuis wonen.

Thuiszorg

De oplossing is ontwikkeld mede in samenwerking met Nederlandse thuiszorginstellingen en is daar de afgelopen periode ook uitvoerig getest. Right at Home, een van de grootste franchise thuiszorgorganisaties ter wereld, is de eerste zorginstelling die direct gebruik gaat maken van het nieuwe platform

Ouderen met beperkingen

CareSensus is bedoeld voor ouderen met cognitieve en/of fysieke beperkingen, die zo lang en zo veilig mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. Het platform werkt met connected sensoren – zonder camera – die strategisch maar discreet in de woning worden aangebracht om ouderen 24 uur per dag, 7 dagen per week te kunnen monitoren. De gegevens die deze sensoren aanleveren, worden verwerkt om ongebruikelijke activiteitenpatronen te kunnen herkennen.

Zo ontstaat een persoonsspecifieke ‘blauwdruk’ van het gedrag van een cliënt. Als een oudere bijvoorbeeld opeens meerdere keren per nacht naar de wc moet, of als het ongewoon lang duurt voordat iemand ’s ochtends opstaat, dan kunnen die dingen erop wijzen dat er iets niet klopt. Deze ‘afwijkende’ gegevens zijn vervolgens direct beschikbaar voor het telezorgteam van de thuiszorgorganisatie.

Gedragsveranderingen

Op het Philips CareSensus platform kunnen teamleden de gedragsveranderingen herkennen via een intuïtief online dashboard met verschillende schermen. Zo kan tijdig ingegrepen worden wanneer de gezondheid verslechtert en voordat zich iets ernstigers voordoet. De mantelzorger in de familie krijgt ook toegang tot het dashboard, zodat deze regelmatig kan bijhouden hoe het met zijn familielid gaat. Tijdens een recent uitgevoerd proefproject was er een patiënt die ineens veel vaker naar de wc ging dan normaal. Het zorgteam waarschuwde de dochter van de cliënt, die een afspraak maakte bij de huisarts. Daar werd duidelijk dat het ging om symptomen van een serieus gezondheidsprobleem dat zonder tijdig ingrijpen had kunnen verergeren.

Veertig jaar ervaring

“Philips heeft meer dan veertig jaar ervaring in het leveren van innovatieve technologie ter ondersteuning van ouderenzorg en mantelzorgers. In combinatie met onze diepgaande kennis van geavanceerde analysefunctionaliteiten voor patiëntenzorg en thuismonitoring kunnen we nu een krachtig platform aanbieden dat het zorgteam van thuiszorgorganisaties zoals Right at Home van betrouwbare gegevens voorziet”, aldus Jeroen Tas, CEO van Philips-onderdeel Connected Care & Health Informatics. “Het door Philips ontwikkelde platform stelt het zorgteam van Right at Home in staat cliënten proactief te helpen zo gezond en veilig mogelijk te leven, doordat ze beter dan ooit gerichte en deskundige zorg kunnen bieden waar en wanneer die nodig is.”

1,2 miljard 60-plussers

“In 2025 zal de wereld bijna 1,2 miljard 60-plussers rijk zijn. Door deze verandering in leeftijdsopbouw zal er steeds meer vraag komen naar de diensten van thuiszorg. Ook zal de druk op de zorgsector, die toch al een tekort aan zorgverleners heeft, alleen maar toenemen”, aldus Brian Petranick, CEO en bestuursvoorzitter van Right at Home. “Omdat de vraag naar zorgpersoneel wereldwijd het aanbod overstijgt, zal deze samenwerking met Philips en het gebruik van zijn innovatieve technologie helpen om aan de toenemende vraag naar thuiszorg tegemoet te komen én om het welzijn van onze cliënten op revolutionaire wijze te verbeteren. Deze gecombineerde benadering weerspiegelt de toekomst van de thuiszorg.”