Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Pasje ontlast mantelzorger

Met het mantelzorgpasje neemt de Brabantse Raad voor Informele Zorg BRIZ de grote zorg weg die er leeft bij mantelzorgers in deze regio. Op het pasje staan naam en telefoonnummer van een naaste die de zorg direct kan overnemen als de mantelzorg plotseling ziek wordt of een ongeluk krijgt. Hulpverleners kunnen dan direct de vervanger waarschuwen. Dat kan bijvoorbeeld een broer, zus, moeder of buurvrouw zijn.

Voordeel

De mantelzorgers die gebruik maken van een mantelzorgpasje worden gevraagd om de mantelzorgtaken te bespreken met de vervangers en eventueel een mantelzorgboek in te vullen. Hierin staan alle belangrijke zaken rondom de zorg voor de naast omschreven.

“Een bijkomend voordeel is dat er hierdoor meer mensen op de hoogte zijn van de zorg die de mantelzorg levert”, zegt Ellen Vorster werkzaam als projectadviseur bij de BRIZ. „Vaak neemt de mantelzorger alle zorg op zich voor man, vrouw of kind. Familieleden en bekenden beseffen meestal niet hoe zwaar die taak is. Wij hopen dat zich nu meer mensen verantwoordelijk gaan voelen voor de zorg en de mantelzorger enigszins ontlast wordt.

Risico

Mantelzorgers ervaren het risico dat henzelf iets overkomt als een grote zorg, zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. „In andere delen van het land is het pasje inmiddels een succes. Mantelzorgers gaan met een veel geruster hart de deur uit”, aldus Vorster.

Gratis workshop 27 september

Wil je meer weten over het mantelzorgpasje kom dan op dinsdagavond 27 september naar de workshop speciaal voor mantelzorger in de Zorginnovatiewinkel. Van 14.00 - 16.00 en van 19.00 – 21.00 geeft Ellen Vorster uitleg over het pasje en bovendien krijgt u het pasje dan direct mee naar huis. Meer informatie