Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Partners zorgboulevard ondertekenen overeenkomst

Per 1 september is de Zorgboulevard in het nieuwe Kellebeek College een feit. Verschillende zorgorganisaties zullen zich op de boulevard vestigen waaronder SDW, TWB, de Kober Groep, S&L Zorg en het Care Innovation Center West-Brabant. Op dinsdag 17 juni ondertekenden zij de officiële overeenkomst. De komende maanden gaan zij aan de slag met de invulling van de verschillende ruimtes. In november zal de officiele opening plaatsvinden.