Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

(Over)leven na diagnose dodelijke kanker

Bij ex-patiënt Samira Ezzaki werd in 2012 een zeer agressieve vorm van kanker gediagnosticeerd. 'Je kunt je begrafenis alvast regelen' waren de letterlijke woorden van haar arts. Zij was vastberaden niet te lijden, maar te leiden. Ze pakte de regie en startte de dialoog met de medische wereld in drie verschillende landen. In haar boek ‘Dat beloof ik’ vertelt Samira hoe ze toch de ongeneeslijke ziekte wist te overwinnen.

De presentatie van 'Dat beloof ik' van Samira Ezzaki heeft plaats op zaterdag 2 december 2017 om 11.00 uur. Ze overhandigt dan haar eerste exemplaren aan dr. Brada van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en prof. dr. Van Cutsem van het UZ Leuven.

Kansen aangrijpen

Dat beloof ik vertelt het verhaal van een jonge moeder die gediagnosticeerd wordt met kanker in de lever en een levensverwachting van 2 tot 3 maanden. Opgeven was voor Samira geen optie, maar het persoonlijke verhaal achter deze vrouw als patiënt maakte dat zij alle kansen moest aangrijpen om haar belofte aan haar kinderen te kunnen waarmaken.

Eigen regie

De kansen lagen echter niet voor het oprapen, integendeel, zij moest ze zelf creëren. Deze lagen verborgen in haarzelf en in de wereld om haar heen. Het persoonlijke verhaal reikt ver achter de voordeur en neemt de lezer ook mee in het proces waarbij zij streed over het voeren van haar eigen regie. Doordat zij de juiste artsen vond die toestonden om haar de regie te laten voeren wist zij aan het lot van uitbehandelde patiënt te ontsnappen. Haar boodschap is dat artsen en patiënten moeten samenwerken om de beste resultaten te krijgen. Wat is het verhaal achter de patiënt en hoe werken artsen?

Samira wist haar proces op een positieve manier om te buigen en richtte zelfs een bedrijf op, Voorlief.nu. Via onlinemethoden coacht ze patiënten om via zelfhulp de regie te kunnen voeren en handvatten te krijgen gedurende hun ziekteproces, volgens Samira's V.O.O.R.L.I.E.F-methode.

Tijdens de boekpresentatie wordt een link gemaakt naar het boek Menselijkheid in de zorg van prof. dr. Leo Visser en zal hij tevens aanwezig zijn.

Dat beloof ik is vanaf 2 december 2017 voor € 25,90 te koop (incl verzendkosten) via voorlief.nu.