Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede idee├źn in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

OrthoMedic winnaar Zorgaward 2013

Jos Bergmans is in april van dit jaar aan de Burg. Freijterslaan 1 gestart met Orthomedic Bewust Vitaal, een project wat de betrokkenheid, vitaliteit en gezondheid van medewerkers bevordert.

OrthoMedic Bewust Vitaal heeft als doel om aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes, stressklachten en longaandoeningen te voorkomen of tijdig te herkennen. Het gaat hierbij om de gezonde optimale inzetbaarheid van het personeel. Bewust Vitaal brengt de fysieke en mentale gezondheidstoestand als ook de leefgewoontes van werknemers in kaart om vervolgens hierop te kunnen ingrijpen. Kern zijn de herhaalde Preventief Medische Onderzoeken en integrale op maat gemaakte keuringen en healthchecks.

OrthoMedic past met dit project perfect binnen het Nationaal Programma Preventie dat het ministerie van VWS heeft opgesteld met als doel mensen langer gezond en vitaal te houden en daardoor op medische zorgkosten te besparen. 

Artikel BN De Stem