Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Orthomedic en HOOM gaan samenwerking aan

De betekenis van mantelzorg en vrijwilligerszorg voor de samenleving is groot. Nederland telt ongeveer 3,7 miljoen mantelzorgers. Over het aantal vrijwilligers dat zorg verleent lopen de schattingen uiteen. Een voorzichtige schatting van het aantal actieve vrijwilligers in de zorg betreft meer dan 300.000 personen. Begrijpelijk dat dit doorklinkt in de reguliere zorg.

Steeds vaker worden paramedici waaronder fysiotherapeuten bij chronische problematiek ingeschakeld als adviseur van de verzorgers. Om de deskundigheid op dit gebied te vergroten gaan Orthomedic en HOOM, een dochterorganisatie van Surplus, samenwerken. Doel van de samenwerking is om kennis te delen om zodoende mantelzorgers nog beter op weg te helpen.

Jos Bergmans, directeur van Orthomedic en Arjan Koreman, manager Informele zorg bij HOOM zijn enthousiast over de samenwerking. “Juist in de huidige tijd is het belangrijk om elkaar te versterken. Meer kennis van de problematiek van mantelzorgers en een goede doorverwijzing is daarbij essentieel. Orthomedic heeft daarbij de ambitie om zich te ontwikkelen als mantelzorgvriendelijke organisatie” aldus Bergmans. Om de fysiotherapeuten van Orthomedic te informeren en adviseren zal HOOM presentaties verzorgen. Maar de zorgorganisaties richten zich niet alleen op de mantelzorgers zelf. In het kader van preventie worden ook gezamenlijk werkgevers benaderd. ‘Beter voorkomen dan genezen’, dat is de leus. Met goede voorlichting over ziekteverzuim, preventie en re-integratie worden werkgevers hiervan bewust gemaakt.