Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Oproep tot pitchen van producten/diensten voor Langer Thuis Wonen

Op 23 september 2015 vindt de 4e leerbijeenkomst van Health@Home plaats tijdens het AAL Forum in Gent (België). Ondernemers krijgen tijdens deze bijeenkomst een podium om te pitchen over beproefde innovaties om langer thuis te wonen. Een panel van experts geeft feedback op de gepresenteerde innovaties. Samen met een actieve inbreng van het publiek (waaronder een aantal Living Labs) zal dit leiden tot de verkiezing van de meest excellente innovatie van deze sessie. De winnaar krijgt deskundige begeleiding om zijn/haar innovatie verder in de markt te zetten. De sessie heeft een internationaal karakter, de voertaal is dan ook Engels.

Oproep tot pitchen van producten/diensten voor Langer Thuis Wonen

Bent u of kent u een ondernemer met een second stage* product/dienst voor Langer Thuis Wonen die zijn/haar product wil pitchen? Neem dan contact op met Astrid Kaag, coördinator lerend netwerk Health@Home, akaag@brabant.nl.

De second stage innovatie moet voldoen aan de volgende kenmerken:

  • De innovatie is ontwikkeld in co-creatie met eindgebruikers: de innovatie is gebaseerd op user-centric design
  • De innovatie is op kleine schaal getest in een Living Lab en is klaar voor de markt
  • De innovatie is schaalbaar, dus toepasbaar in meerdere situaties/contexten
  • Proof of concept van de innovatie is beschikbaar a.d.h.v. gebruikersfeedback
  • De sociale en economische impact van de innovatie is meetbaar: impact die direct gelieerd is aan business model(s) en verwachte (sociale en economische) return on investment

Met Health@Home zet de provincie Noord-Brabant in op verbetering van de gezondheidssituatie van mensen thuis en hoe bestaande technologie daarbij kan ondersteunen. Meer informatie