Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Ookthuis: een onderneming van tanteLouise en TWB Thuiszorg met Aandacht

tanteLouise en TWB Thuiszorg met Aandacht werken sinds 1 juli samen in het samenwerkingsverband Ookthuis. Dit zorginitiatief richt zich op het leveren van specialistische zorg en behandeling aan cliënten in West-Brabant. Het gaat hier vooral om ouderen die langer thuis wonen, patiënten met chronische ziekten en patiënten die een ziekenhuisbehandeling thuis ondergaan.

Ookthuis is een onderneming van de West-Brabantse zorginstellingen tanteLouise en TWB Thuiszorg met Aandacht. Op vrijdag 1 juli is de organisatie en de bijbehorende naam gepresenteerd. Hans Biezemans, directeur van Ookthuis, vertelt over de samenwerking: “Wij hebben een sterk gemeenschappelijk doel: ouderen zo lang mogelijk thuis, in hun vertrouwde omgeving laten wonen. En cliënten met een chronische ziekte zo goed mogelijk behandelen en begeleiden. Ook als die zorgbehoefte complexer wordt.”

Bundelen specialistische kennis en vaardigheden

Ookthuis richt zich voornamelijk op oudere cliënten met complexe zorgvragen met betrekking tot geriatrie, kwetsbaarheid en een combinatie van chronische aandoeningen. Op het gebied van die complexe zorg hebben tanteLouise en TWB Thuiszorg met Aandacht nu al een groot aantal specialismen in huis. Bundelen van die specialistische kennis en vaardigheden tilt deze vorm van thuiszorg en behandeling in West-Brabant naar een nog hoger plan.

Aanbod breed zorgpalet

Dit vertaalt zich volgens Biezemans in het aanbod van een breed zorgpalet: van preventieve zorg tot specialistische verpleging tot (para)medische diensten als dieetadvisering, logopedie, ergotherapie en fysiotherapie. Biezemans: “Voorbeelden daarvan zijn complexe wondzorg of diverse vormen van infusie, waarvoor patiënten doorgaans op het ziekenhuis zijn aangewezen. Terwijl ze door medewerkers van Ookthuis ook prima in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen worden verzorgd. Dat geldt in veel gevallen ook voor zoiets als nierdialyse. Onze gespecialiseerde medewerkers voeren diezelfde nierdialyse uit, net zo veilig, maar dan wel lekker thuis.” Vanzelfsprekend doet Ookthuis dit in een uitstekende samenwerkingsrelatie met de West-Brabantse ziekenhuizen.

Kijk voor meer informatie op de website van Ookthuis.