Ontwikkelingen in de zorg staan een week lang in de spotlights

De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar in rap tempo op. Technisch is er steeds meer mogelijk, maar ook de manier van werken verandert continu. Er zijn de afgelopen jaren al veel mooie innovaties ontwikkeld en uitgeprobeerd. Opschaling is de grote uitdaging waar we nu voor staan. Daarom is de Slimme Zorg Estafette in het leven geroepen. Iedere week van februari staat de Slimme Zorg Estafette in een andere regio centraal. Van 22 tot en met 26 februari wordt de estafette afgesloten in de regio Zuid. Een week lang staat slimme zorg in Brabant, Zeeland en Limburg in de spotlights tijdens tientallen (online)bijeenkomsten.

Het Care Innovation Center uit West-Brabant neemt samen met het ministerie van VWS de organisatie in regio zuid voor haar rekening. Daarbij wordt samengewerkt met partners uit de provincies Brabant, Zeeland en Limburg.
“Het belang van de Slimme Zorg Estafette is vooral het doorgeven van het stokje. Dat organisaties en bedrijven niet opnieuw beginnen met innoveren, maar zaken van elkaar overnemen en kennis en ervaring delen”, licht secretaris Bianka Mennema van het Care Innovation Center toe. “Die innovatie gaat niet alleen over technische mogelijkheden, maar ook over het anders organiseren en andere processen. Het uiteindelijke doel is om de kwaliteit van zorg te verhogen en tegelijk met minder medewerkers in de zorg het werk op een fijne en goede manier te kunnen blijven invullen.”

Opening
De Slimme Zorg Estafette start maandag 22 februari om 10.00 uur met het openingsevent. “Hierin laten we vanuit de drie provincies mooie initiatieven zien. In elf deelsessies worden ervaringen en kennis uitgewisseld”, meldt directeur Chantal van Spaendonck van het Care Innovation Center. “Hierin komen allerlei verschillende thema’s aan bod, zoals slimme zorg in de thuiszorg, de gezondheidsapp, digitaal vaardig, Samen Leren in de Wijk en hybride zorg voor arbeidsmigranten.


Het Pitchevent vond vorig jaar nog plaats op het Innovitapark in Roosendaal. Door corona is de bijeenkomst dit keer digitaal.

Pitchevent VL-NL
Het Care Innovation Center organiseert zelf samen met partners twee evenementen. Dinsdag 23 februari vindt vanaf 19.30 uur het jaarlijks pitchevent plaats. In totaal pitchen 14 bedrijven hun innovatie. Vier van hen dingen mee naar een finaleplaats om de Nationale Zorginnovatieprijs 2021. Voor het eerst organiseert het Care Innovation Center het pitchevent met het Vlaamse Health & Care Network Kempen. Vijf Vlaamse en vijf Nederlandse bedrijven maken kans op de titel meest kansrijke Vlaamse en meest kansrijke Nederlandse innovatie. “We zien dat de uitdagingen in Vlaanderen net zo groot zijn als in Nederland. Alleen is de zorg anders georganiseerd. Daarom is het juist interessant om van elkaar te leren, zowel voor de zorg als voor de ondernemers die in de zorg actief zijn”, aldus Chantal.

GOOD FOOD
Voeding staat donderdag 25 februari centraal tijdens GOOD FOOD. Het Care Innovation Center organiseert dit evenement samen met Delta Agrifood Business (DAB-lab) uit Bergen op Zoom. “West-Brabant kent veel agrarische bedrijven. In het kader van duurzaamheid is het goed om voedsel ‘om de hoek’ te halen”, stelt Anja Hessels, projectadviseur van het DAB-lab. “Voeding heeft grote invloed op de gezondheid van mensen en nu tijdens corona merken we dit nog meer. Ondervoeding is toegenomen, doordat mensen niet meer de deur uit durven om boodschappen te doen of niet alleen willen eten.” GOOD FOOD begint om 09.00 uur met zes workshops over uiteenlopende aspecten van voeding. Het event wordt afgesloten met een lunchwebinar vanuit de studio van ZuidWest-TV.

Kijk voor meer informatie over de Slimme Zorg Estafette en de andere events op: www.slimmezorgestafette.nl en www.cic-westbrabant.nl

De events worden mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.