Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede idee├źn in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Ontmoetingstafel zorgonderwijs

De veranderingen in de zorgsector zijn van grote invloed op de invulling van het zorgonderwijs. Enerzijds verandert de personele behoefte van zorginstellingen doordat zij bijvoorbeeld gekort worden op huishoudelijke hulp en zorgtaken en er daardoor minder behoefte is aan medewerkers op niveau 1 en 2. Anderzijds worden er ook andere verwachtingen gesteld aan toekomstig personeel waardoor het onderwijs haar curriculum moet aanpassen.

Tijdens de ontmoetingstafel op dinsdag 25 februari 2014 gingen vertegenwoordigers van zorg- en onderwijsinstellingen met elkaar in gesprek. De bijeenkomst werd georganiseerd door het Care Innovation Center West-Brabant en het Platform Ontmoeten is Leren. Doel was om gezamenlijk oplossingen aan te dragen die een bijdrage leveren aan de vraag en aanbod van personeel in de zorgsector. Daarbij is gesproken over de invulling van de zorgberoepen, de aansluiting op het zorgonderwijs, de problematiek rondom de uitstroom van leerlingen op niveau 2 zonder arbeidsperspectief maar ook de invloed van zorginnovatie op de inhoud van het werk.

De interactie tussen ondernemers, onderwijs en overheid is van wezenlijk belang om richting te geven aan het zorgonderwijs van de toekomst. De Ontmoetingstafel biedt daartoe het juiste platform en krijgt in de toekomst zeker een vervolg waarbij concrete actiepunten worden uitgezet.