Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Onderzoek startups geeft inzicht in kansen

Arno van Loo en Roy Jacobs, oprichters van het bedrijf KANSEN, hebben in het kader van hun MBA Studie onderzoek gedaan naar de waardepropositie voor hun startup in de topsector Life Sciences & Health. Vanuit hun bedrijf helpen Arno en Roy, bedrijven om kansen om te zetten in een gerichte rendabele en strategisch wendbare aanpak. De resultaten uit dit onderzoek geven hen inzicht in wat de waardepropositie moet zijn van KANSEN bij startups in deze topsector.

Het Care Innovation Center West-Brabant heeft meegewerkt aan dit onderzoek door mee te denken over de aanpak en het contact te leggen met startups binnen het netwerk.

Voor het onderzoek werden in totaal 11 oprichters van startups geïnterviewd. Opvallend was de overeenkomst tussen de ondernemers qua persoonskenmerken, maar ook qua aanpak. Uit het onderzoek zijn zeven conclusies en aanbevelingen voortgekomen. Een samenvatting van het onderzoek kunt u via deze website downloaden.