Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Onderzoek naar invulling van ‘het Bewegingslab'

Siebe Nagtzaam, student aan de Avans Hogeschool Tilburg, opleiding Gezondheidszorgtechnologie heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de inrichting en financieringsmogelijkheden van ‘Het Bewegingslab’. 

Het Kellebeek College heeft als speerpunt om op ondernemende en innovatieve wijze het zorgonderwijs te koppelen aan de praktijk. Op de Zorgboulevard in het schoolgebouw werken elf (zorg)organisaties samen. Daarmee is de school een ontmoetingsplaats voor onderwijs, zorginstellingen en zorginnovaties.

Vanuit de samenwerking binnen de Zorgboulevard worden de komende 4 jaar tijd 7 deelprojecten uitgevoerd met betrokken (zorg)partners. Eén van deze 7 projecten is het project Implementatie Zorginnovaties. Onder dit project valt de ontwikkeling van ‘Het Bewegingslab’. Dit is een ruimte waar de studenten, in samenwerking de fysiotherapeut, de ouderen preventief of curatief begeleiden door middel van innovatieve bewegingsapparatuur.

Siebe Nagtzaam heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de inrichting en financieringsmogelijkheden van ‘Het Bewegingslab’. Voor dit onderzoek heeft hij interviews afgenomen met Ronald van Broekhoven eigenaar van Van Broekhoven fysiotherapie, leveranciers van bewegingsapparatuur, financieel adviseurs en werknemers in het onderwijs van het Kellebeek college.

Uit het onderzoek kwam naar voren hoe een behandelingstraject van een cliënt er uit kan zien en welke aspecten het meest essentieel zijn om te trainen. Ook is duidelijk geworden waar de toekomstige cliënten uit de omgeving te benaderen zijn en welke opties er qua ruimte voor ‘Het Bewegingslab’ zijn. Ter invulling van ‘Het Bewegingslab’ is er dieper ingegaan op de inhoud van verschillende soorten innovatieve bewegingsapparatuur waaronder de Tovertafel, het Fietslabyrint en bewegingsplatforms van VitaCare. De doelen, mogelijkheden, kosten, doelgroep en bijdrage aan lichaam en geest zijn hiervan onderzocht.

Met betrekking tot het onderwijs is van de opleidingen dienstverlening, verzorgende IG en MBO-verpleegkunde geadviseerd vanuit welke raakvlakken nieuw onderwijs gecreëerd kan worden.

Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek gaat het Kellebeek College bekijken op welke wijze ‘Het Bewegingslab’ vorm gaat krijgen.