Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Onderzoek Internationale Kansen & Knelpunten 2018 Task Force Health Care

In welke landen ziet u kansen? Welke belemmeringen verdienen aandacht? Welke ondersteuning vindt u belangrijk? Doe mee aan het onderzoek van Task Force Health Care (TFHC). Uw tijdsinvestering van slechts 5 minuten heeft veel impact!

 

Waarom?

U beter van dienst te zijn in het buitenland! Sinds 2012 voert de TFHC jaarlijks een onderzoek uit. De ervaring leert dat het één van de belangrijkste bronnen is bij de keuzes van prioriteitslanden en de dienstverdeling van de overheid, Task Force Health Care alsmede de Topsector Life Sciences & Health.

Voor wie?

De gehele Nederlandse Life Sciences & Health sector met internationale ambities! Dit onderzoek heeft als doel de behoefte in kaart te brengen van het bedrijfsleven, regio’s, zorgaanbieders, kennis-, onderzoeks-, opleidings- en maatschappelijke organisaties.

Aanmelden