Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Onbezorgd ouder worden in Reginahof

Onbezorgd ouder worden in een omgeving die van alle gemakken is voorzien. Waarin je zelfstandig woont maar niet alleen. Zonder of mét professionele zorg. Dat is het idee achter Reginahof, de voormalige basisschool ‘Maria Regina’ in Steenbergen. Inmiddels zijn 10 van de eerste 24 eenpersoonsappartementen verhuurd. In oktober vindt de oplevering plaats en krijgt Reginahof haar eerste bewoners.

Onbezorgd ouder worden

De leslokalen maken plaats voor 24 levensloopbestendige huurappartementen en een gezamenlijke woonruimte per woonlaag. “Het is nadrukkelijk geen verpleeg- of verzorgingstehuis. Maar een plek waar senioren heerlijk ouder kunnen worden, ongeacht de levensfase waarin zij zich bevinden”, aldus initiatiefnemers René en Silvia Heijnen van installatiebedrijf Heijnen-Stuij en Pierre Gorissen.

Zorg is dichtbij

Het idee achter Reginahof voldoet precies aan de nieuwe WMO, waarin iedereen wordt opgeroepen tot participatie. Om te wonen in Reginahof is geen zorgindicatie nodig. Maar komt de tijd dat je hulpbehoevend wordt dan zijn op voorhand alle voorbereidingen al getroffen.

Naast deze appartementen worden zes tweepersoonswoningen gebouwd.