Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Officiële opening Reginahof in Steenbergen door Mona Keijzer

Op vrijdag 23 september om 12.30 uur opent Mona Keijzer officieel de deuren van Reginahof. Een prachtige plek, met uitzicht op de Schootsvelden, waar zowel vitale als mindervalide en dementerende ouderen zonder zorgen kunnen wonen, en dichtbij het stadscentrum met alle benodigde voorzieningen heerlijk oud kunnen worden. Zo luidt in een notendop de opzet van de Reginahof, waarmee de investeerders Gorissen en Heijnen invulling hebben gegeven aan een nieuw zorgconcept. 

Innovatieve zorgappartementen

In oktober 2014 tekende Heijnen en Gorissen een koopcontract voor de aankoop van de voormalige basisschool ‘Maria Regina’. In het hoofdgebouw zijn 24 zorgappartementen gerealiseerd, in de ernaast gelegen aanbouw : 6 seniorenwoningen. Hoewel de mensen zelfstandig wonen in deze appartementen, is de zorg dichtbij door een nauwe samenwerking met thuiszorginstellingen. Gelet op alle aankomende veranderingen in de zorg, hebben de ondernemers samen met de Gemeente op innovatieve wijze invulling gegeven aan de zorg in Reginahof. Kijk voor meer informatie op www.reginahof.nl.

Na de officiële opening is er gelegenheid om de samenwerkingspartners en de bewoners te ontmoeten. Zij zijn immers het verhaal achter de Reginahof! Iedereen is welkom om hierbij aanwezig te zijn. 

Reginahof
Middenwal 1
4664 RR Steenbergen