Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Obli krijgt “Special Award for Excellence"

Op dinsdag 14 oktober ontvingen de bedenkers van de Obli, Fresh Idea Factory en Panton (ontwerp) één van de zes Special Awards bij de uitreiking van de GIO 2014 (Goed Industrieel Ontwerp). 

Het juryrapport luidt als volgt: ” De Obli springt in op een maatschappelijk probleem. Met name ouderen drinken vaak te weinig, wat tot allerlei gezondheidsklachten kan leiden. De Obli zorgt ervoor dat inzichtelijk wordt hoeveel iemand drinkt. Niet alleen gemakkelijk voor de cliënt zelf, maar ook voor de professional of mantelzorger. Zo wordt zorg op afstand mogelijk gemaakt. Een respectvolle en gebruiksvriendelijke ondersteuning.

De Obli is een goed voorbeeld van co-creatie, zorg en design slaan de handen ineen. Een product dat echt vanuit een vraag ontwikkeld is. Kortom: dit product dat op een betekenisvolle manier een bijdrage levert aan een maatschappelijk vraagstuk, verdient ons respect. “