Normen voor medische hulpmiddelen vrijgegeven

Diverse normen voor persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen zijn per direct gratis beschikbaar gesteld. Dat hebben de Europese normalisatie-organisaties, verenigd in het Europees instituut CEN-CENELEC, besloten. Op deze manier wil NEN samen met de standaardisatie-wereld zijn steentje bijdragen aan het faciliteren van oplossingen voor de dreigende tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen.

Na registratie in NEN Connect kan men de volgende normen tijdelijk voor eigen gebruik inzien:

Ademhalingsbeschermingsmiddelen
NEN-EN 149:2009 Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking
NEN-EN 166:2001 Personal eye-protection – Specifications

Beschermende kleding
NEN-EN 14126:2003+AC:2004 Protective clothing - Performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents
NEN-EN 14605:2009 +A1:2009 Protective clothing against liquid chemicals - performance requirements for clothing with liquid-tight (Type 3) or spray-tight (Type 4) connections, including items providing protection to parts of the body only (Types PB [3] and PB [4])

Chirurgische kleding, afdekmateriaal en handschoenen
NEN-EN 13795-1:2019 Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods - Part 1: Surgical drapes and gowns
NEN-EN 13795-2:2019 Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment - Part 2: Test methods
NEN-EN 455-1:2000 Medical gloves for single use - Part 1: Requirements and testing for freedom from holes (MDD)
NEN-EN 455-2:2015 Medical gloves for single use - Part 2: Requirements and testing for physical properties (MMD)
NEN-EN 455-3:2015 Medical gloves for single use - Part 3: Requirements and testing for biological evaluation (MDD)
NEN-EN 455-4:2009 EN Medical gloves for single use - Part 4: Requirements and testing for shelf life determination (MDD)
NEN-EN 14683:2019 -EN Medical face masks - Requirements and test methods