Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Nieuwe generatie robots biedt kansen voor Brabant

Brabant kan een belangrijke rol spelen in de snel groeiende roboticamarkt. De kennis, technologie en ervaring is rijkelijk aanwezig. Kruisbestuiving is noodzakelijk om de verschillende partijen uit de roboticamarkt te verbinden met bedrijven uit de kansrijke marktdomeinen zoals industrie, logistiek, agrofood, maintenance en gezondheidszorg. Alleen dan is het mogelijk om concrete, kansrijke toepassingen te ontwikkelen voor problemen uit de markt. Dat stelt de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) in een marktverkenning die op 25 maart werd gepresenteerd tijdens de conferentie High Tech Systems in ’s-Hertogenbosch.

Persbericht BOM
Robotics marktverkenning