Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Nieuwbouw Kellebeek college

De nieuwbouw van het Kellebeek College in Roosendaal is in volle gang. Het schoolgebouw wordt rond april 2014 opgeleverd. In de school komt een Zorg- en Welzijnoulevard waarin verschillende organisaties, die raakvlakken hebben met het opleidingsaanbod, een plek krijgen waaronder de Kobergroep, SDW, S&L Zorg Thuiszorg West-Brabant thuiszorg en het Care Innovation Center West-Brabant.

Studenten, docenten, patiënten, mantelzorgers en professionele zorgverleners kunnen op de Zorg- en welzijnboulevard in het nieuwe Kellebeek College kennismaken met innovaties op het gebied van gezondheid en welzijn. Zo wordt er een ‘Huis van Morgen’ ingericht. In dit huis worden zorginnovaties zichtbaar gemaakt. Denk daarbij aan verschillende mogelijkheden op het gebied van domotica in bestaande en nieuwe huisvesting. Speciale meubels en sanitair. Maar ook toepassingen op het gebied van verlichting die een bijdrage kunnen leveren aan de gezondheid van mensen. Alle innovaties in het Huis van Morgen zijn direct toepasbaar. In het Huis van Morgen vinden rondleidingen plaats en worden er instructiebijeenkomsten georganiseerd voor patiënten, familie van patiënten, geïnteresseerden, mantelzorgers, professionele zorgverleners, docenten, op diverse vlakken. 

Nieuwbouw Kellebeek College