Nieuw bestuur CIC per 1 april geïnstalleerd

Per 1 april bestaat het bestuur van het CIC uit drie nieuwe gezichten. Voorzitter Conny Helder (tanteLouise), Bianka Mennema (Bravis Ziekenhuis) en penningmeester Marjolein de Jong (Groenhuysen) gaan de nieuwe koers voor het CIC uitzetten. Ervaren bestuurders die weten waar het bij innovatie in de zorg om gaat.

Proeftuin regionaal, nationaal en internationaal

“Door de toenemende vergrijzing en een krimpende bevolking is het van belang om blijvend op zoek te gaan naar andere manieren om zorg te organiseren. Bij tanteLouise is hier volop aandacht voor”, zo stelt voorzitter Conny Helder.

“Er worden veel innovaties ontwikkeld maar veel van deze producten halen de eindstreep niet of slechts een beperkte groep is op de hoogte van het bestaan. Middels een co-creatie sessie of life-test helpt het CIC ondernemers onder andere met de doorontwikkeling van hun product zodat het klaar is voor de markt en aansluit bij de wensen van gebruikers. Dit doet de organisatie niet alleen binnen de eigen landsgrenzen maar ook daarbuiten bijvoorbeeld als proeftuin binnen CrossCare en SEAS2Grow.”

Innovatie is de key

“Innoveren in de zorg vraagt om kennis delen, nieuwe inzichten krijgen en ruimte geven om out of the box te durven denken”, aldus Bianka Mennema. “In het Bravis Ziekenhuis hebben we met Brave innovatie een plek gegeven in onze organisatie."

"Het CIC is breder georganiseerd en maakt de verbinding tussen verschillende belanghebbenden (crossectoraal). Daarnaast fungeert het CIC als een overkoepelend netwerk en kenniscentrum. Het is van groot belang dat zorginnovatie een agendapunt is of wordt binnen zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en de politiek. Daarvoor is een partij nodig die deze ontwikkelingen aanjaagt. Innovatie is de key voor de kwaliteit van onze toekomstige zorg. Dus we kunnen deze nieuwe ontwikkelingen niet terzijde schuiven.”

Netwerk en kenniscentrum

“Groenhuysen is vanaf het begin betrokken bij het CIC. Innovatie is een belangrijk speerpunt in onze organisatie. Zo hebben we bij de bouw van het Parkinsonhuys zoveel mogelijk nieuwe technieken toegepast afgestemd op de behoefte van de toekomstige bewoners." 

"Er is steeds meer mogelijk maar vaak is het nog zoeken naar de juiste toepassing en daarvoor moet je op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Binnen het CIC komt deze kennis samen”, aldus Marjolein de Jong.