Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Nederlandse e-healthweek 2017; doet u mee?

Veel Nederlanders zijn nog onbekend met de kansen die e-health biedt. Terwijl er steeds meer e-health toepassingen beschikbaar komen en gebruikt worden voor zorg en gezondheid.

Het Ministerie van VWS en ECP Platform voor InformatieSamenleving organiseren daarom van 21 t/m 27 januari 2017 de e-healthweek. Hiervoor zijn ze op zoek zijn naar partners die willen laten zien wat e-health is en hoe e-health werkt. Partijen die hun deuren letterlijk willen openen of gerichte bewustwordingsactiviteiten willen organiseren. Zodanig dat iedereen kan zien en ervaren wat e-health concreet voor hem of haar, van burger tot patiënt en zorgverlener, kan betekenen.

Heeft u een idee, wilt u meedoen of kent u interessante initiatieven, laat het ons weten. Iedereen kan meedoen. Met elkaar kunnen we in een korte periode een groot geluid maken. Van zorginstelling tot leverancier, van ouderenbond tot hogeschool en van patiëntenplatform tot gemeente.

Aanmelden kan via de website waarna de organisatie contact met u opneemt.