Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Nationaal Programma Preventie 2014-2016

Op veel plaatsen zijn mensen en organisaties actief om mensen in Nederland nog gezonder te laten leven, wonen en werken. Zij doen dat in het besef dat het ziekte- en gezondheidspatroon in Nederland en de westerse wereld de laatste decennia aan het veranderen is. Het gaat niet alleen meer om herstellen en repareren van ziekte en aandoeningen maar steeds vaker om het gezond blijven van mensen.

Waar mensen en organisaties actief zijn met gezondheidsprogramma’s gebeurt veel goeds. Om tot meerwaarde te komen is betrokkenheid, opschaling, samenwerking en focus nodig, zodat al die afzonderlijke druppels een golf worden met de kracht om echt het verschil te maken: een vitale en gezonde bevolking. Daarom heeft de overheid het initiatief genomen om samen met al die partners het programma ‘Alles is gezondheid” te starten als een Nationaal Programma Preventie voor de periode 2014-2016. Dit programma wil de komende drie jaar de randvoorwaarden creëren waarbinnen al die activiteiten kunnen bijdragen aan een blijvend effect.

De doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie sluiten aan bij de doelstellingen van het Care Innovation Center. Waarbij de focus op gezondheid en preventie en nauwe samenwerking, in de regio West-Brabant, centraal staat.

Download hier het Nationaal Programma Preventie.