Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

NAH-club maatschappelijk partner CIC

Niet Aangeboren Hersenletsel verandert het leven en dat van familieleden ingrijpend. Belangrijk is dat er steun en begrip is en dat men weer een goede dagbesteding weet te vinden. De NAH-club in Roosendaal is een groep mensen die daar gezamenlijk invulling aan geeft.

In januari 2015 is de NAH-club als maatschappelijk partner betrokken bij het Care Innovation Center West-Brabant. Doelstelling is om te kijken waar de behoefte ligt van deze mensen en op welke wijze nieuwe zorgproducten daar invulling aan kunnen geven. Mensen die zorg nodig hebben weten vaak zelf het beste waar de behoefte ligt. Juist door hen er bij te betrekken worden bestaande zorgoplossingen geoptimaliseerd en ontstaan er ook nieuwe producten en diensten.

6 jaar geleden werd Toon Willemse tijdens het sporten op de sportschool getroffen door een CVA. Hoe hij leeft met de gevolgen van een CVA, hoe hij er mee leerde om te gaan, en met vallen en opstaan weer een nieuw evenwicht in zijn leven heeft gevonden, wordt duidelijk gemaakt in de film “Mijn tweede leven” gemaakt door Cor Claassens.