Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Ook in 2017 stellen het kabinet en de regio's gezamenlijk geld beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Doel van de MIT-regeling is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren.

De openings- en sluitingsdata voor 2017 zijn:

  • 11 april 2017 opening voor de kleine instrumenten Kennisvouchers, Innovatieadviesprojecten en Haalbaarheidsprojecten (afhandeling op volgorde van binnenkomst)
  • 3 juli 2017 opening voor R&D samenwerkingsprojecten (afhandeling volgens het tenderprincipe)
  • 7 september 2017 sluiting MIT voor álle instrumenten (afhandeling op volgorde van binnenkomst en volgens het tenderprincipe)

Wijzigingen MIT 2017

De belangrijkste wijziging t.o.v. 2016 is een verlaging van het maximale subsidiebedrag voor haalbaarheidsprojecten, deze bedraagt in 2017 maximaal € 25.000.

Samenwerking Rijk en Regio

In de MIT Regio en Topsectoren werken het ministerie van Economische Zaken en de regio’s (provincies) samen om nationale en regionale instrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden.

Instrumenten

De MIT-regeling kent de volgende instrumenten: adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten. Kennisvouchers en de 2 TKI-instrumenten (Innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten) zijn alleen landelijk beschikbaar. Op deze regeling zijn de subsidiespelregels van toepassing. Hou daar rekening mee, bijvoorbeeld als je voor een project gebruik maakt van meerdere subsidiebronnen.

Inspiratie opdoen

Wil je lezen hoe andere ondernemers gebruik maken van de MIT? Lees hun ervaringen en tips in de praktijkverhalen

Advies

Download de samenvatting van MORE Projectbegeleiding of neem contact op met Marianne Muller voor een persoonlijk advies en/of begeleiding.
T: 0499 37 73 65
E: m.muller@more-projectbegeleiding.nl

Meer informatie