Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Met Quli heb je zelf de regie over jouw zorg

Quli is een gratis internetplatform dat gebruikers zelfredzaam maakt en preventieve hulpmiddelen biedt. Zo stelt Quli hen in staat om zelf de regie over hun zorg en welzijn te voeren.

Mensen met complexe zorgvragen willen volwaardig deelnemen aan de samenleving. Soms hebben zij behoefte aan een extra steuntje in de rug. Bijvoorbeeld in de vorm van contact, advies of informatie. Maar praktische hulp is niet altijd voor handen. Een begeleider is niet altijd aanwezig. Quli wel. Quli staat voor Quality of Life en werkt op de pc, tablet en smartphone.

Quli is eenvoudig te gebruiken, veilig en volledig beschermd. Cliënten, verzorgers en zorgverleners kunnen online contact zoeken met elkaar door bijvoorbeeld een bericht te sturen of te beeldbellen. Gebruikers kunnen hun ervaringen delen met iedereen in hun netwerk en hun zorggegevens beheren. Ze bepalen zelf wie er inzage heeft in welke gegevens.

Je kunt verschillende handige apps toevoegen. Iemand die structuur nodig heeft, kan zijn programma voor de komende week inzien. Een ander die zelfstandig de was wil doen, vindt een duidelijke instructie in Quli. Wie behoefte heeft aan contact, kan videochatten. Gebruikers kunnen Quli helemaal naar hun eigen wens inrichten en gebruiken. Zo hebben zij één plek waar ze alle zaken rond hun zorg kunnen regelen. Tegelijkertijd draagt Quli bij aan effectievere en betaalbare zorg.