Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Met augmented reality kun je nu heel eenvoudig in een woning de juiste hulpmiddelen vinden

In periode januari t/m juni 2017 heeft Jolijn Kreijfel, student Gezondheidstechnologie aan de Avans Hogeschool onderzoek gedaan naar technische hulpmiddelen en innovaties die tijdens het proces van ouder worden preventief  kunnen worden ingezet om het wooncomfort en de veiligheid op de langere termijn te verbeteren.

 

 ‘Lang zullen we leven!’, dat is de titel van mijn eindrapport waarbij ik verwijs naar de steeds ouder wordende generatie. Door de veranderingen rondom de ontgroening, de vergrijzing en de langdurige zorg zullen steeds meer ouderen langer thuis (moeten) blijven wonen. Technische hulpmiddelen en innovaties kunnen een positieve bijdrage leveren aan het prettig, comfortabel en veilig langer thuis wonen. Maar welke middelen zijn er en hoe kunnen we deze inzichtelijk maken? “Deze vraag stond tijdens mijn stage centraal. Samen met Wonen met Gemak en het Huis van Morgen heb ik hier een overzicht van gemaakt. Daarnaast heb ik onderzocht hoe deze innovaties opgenomen kunnen worden in de woningscans.”

“Om de juiste oplossing bij een persoon te vinden heb ik op basis van een augmented reality een toepassing gemaakt op basis van een plattegrond van een huis. Op het eerste gezicht lijkt de plattegrond een normale plattegrond. Maar, wanneer de plattegrond gescand wordt met een applicatie op een telefoon of tablet verschijnt er digitale informatie in beeld over welke technische hulpmiddelen en innovaties kunnen ondersteunen bij het langer thuis wonen. Deze toepassing kan gebruikt worden in het Huis van Morgen maar ook als hulpmiddel ingezet worden bij de woningscans van Wonen met Gemak.”

“Mijn stage was een leerzame periode. Ik heb veel gesprekken gevoerd en geleerd hoe je met de juiste vragen het achterliggende probleem van een hulpvraag boven tafel krijgt. Mijn kennis over de hulpmiddelen is veel breder geworden en ik heb veel ervaring opgedaan met het organiseren van bijeenkomsten.”