Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Membranen Shaken not Spilled in thuissituatie getest

Afgelopen twee jaar heeft de proeftuin Care Innovation Center al een aantal keer een co-creatie of pre-test georganiseerd voor het Shaken-not-Spilled membraan in het kader van CrossCare. In september kon voor het eerst een prototype in thuissituatie getest worden door mensen met tremoren in hun handen. Dit leverde weer nuttige feedback op voor het bedrijf COMmeto.

Minder kans op morsen

Het membraan dat in een glas of beker geplaatst kan worden, moet de kans op morsen bij mensen met tremoren in hun handen verminderen. De testers mochten deze gedurende een week in hun eigen woonomgeving testen. De deelnemers waren divers. Sommigen waren onder behandeling bij fysiotherapiepraktijk Van Broekhoven vanwege Parkinson-klachten of klachten na een CVA. Deze hebben het zelfstandig thuis kunnen uittesten. Een paar testers wonen vanwege hun Parkinsonziekte in een instelling van Stichting Groenhuysen en één persoon woont in een instelling van SDWzorg vanwege een verstandelijke beperking.

Aandachtspunten

Via een vragenlijst is geïnventariseerd wat men van het prototype vond. De ervaringen zijn wisselend. Eén persoon wilde het membraan liever niet meer inleveren en een paar anderen geven aan zich meer op hun gemak te voelen als ze het membraan kunnen gebruiken. Anderen zien juist (nog) geen meerwaarde in het membraan. Belangrijke verbeterpunten, die werden gegeven, waren dat het nog niet in alle glazen en bekers past. En dat het materiaal nog niet ideaal is qua schoonmaak en verkleuring. Voor de ondernemer weer goede feedback voor verdere doorontwikkeling.