Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Meer Veerkracht, Langer Thuis gaat aan de slag met vernieuwende ideeën

Heeft u een idee voor een vernieuwend project voor alleenstaande ouderen? Binnen het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis organiseert Fonds NutsOhra verschillende bijeenkomsten om mensen met een projectidee voor alleenstaande ouderen verder op weg te helpen. Want de derde call staat open van 15 januari tot 10 maart 2016. Het thema is deze keer vernieuwing (klik hier voor de Calltekst).

Bijeenkomst 1: de inspiratiebijeenkomst

Heeft u wel een goed idee, maar nog wat inspiratie nodig om dit verder uit te werken tot een concrete projectaanvraag? Dan helpen wij u graag verder met ondersteuning en inspiratie! Hiervoor gaat u met elkaar, met ouderen en met ons aan de slag. U kunt zich vóór 7 januari 2016 opgeven via deze link. Er is keuze uit volgende data: 18 januari 2016 in Eindhoven, 19 januari 2016 in Utrecht en 26 januari 2016 in Zwolle. Neemt u vooral ook een oudere mee die betrokken is bij uw idee.

Bijeenkomst 2: de Pitch- en Projectplandag

Is uw projectidee al wat verder uitgewerkt? Dan kunt u zich inschrijven voor de Pitch- en Projectplandag op dinsdag 9 februari 2016. Op deze dag geeft u een korte pitch voor een panel, u ontvangt feedback op uw projectidee en gaat samen met andere deelnemers sleutelen aan uw projectplan. Dit alles om uw projectidee pakkend op papier te zetten en zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de voorwaarden van Meer Veerkracht, Langer Thuis. U kunt zich vóór 29 januari 2016 opgeven via deze link.

Bijeenkomst 3: workshop Begroting

Het is niet altijd even makkelijk om een goede begroting voor uw project op te stellen. De workshop Begroting helpt u om een begroting te maken die ook aansluit bij de subsidievoorwaarden van Fonds NutsOhra. Meldt u zich voor 10 februari 2016 via deze link aan voor de workshop. De workshop vindt op woensdag 17 februari 2016 plaats.

Bijeenkomsten sluiten op elkaar aan

De bijeenkomsten van Fonds NutsOhra volgen elkaar op. U kunt alle drie de bijeenkomsten bijwonen, bijvoorbeeld als u een goed idee heeft dat u nog verder uit wilt werken. Is uw idee al uitgewerkt tot een projectplan, dan kunt u er ook voor kiezen de inspiratiebijeenkomst over te slaan. Let op, de bijeenkomsten helpen u de kwaliteit van uw projectaanvraag te verhogen. Deelname is niet verplicht en geeft geen garantie op een projectsubsidie.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, neem dan contact op met Hanneke Marcelis, programmasecretaris Meer Veerkracht, Langer Thuis: hanneke_marcelis@fondsnutsohra.nl.