Meer inzicht in mogelijkheden eHealth voor zorgprofessionals

Zorgprofessionals weten zelf heel goed wat ze nodig hebben om hun werk te organiseren en uit te voeren. Zij maken de beslissing om daarbij gebruik te maken van nieuwe technologieën. Uit onderzoek is gebleken dat de behoefte aan meer kennis over nieuwe eHealth toepassingen groot is. Om zorgprofessionals daarbij te ondersteunen zijn er verschillende initiatieven die daar invulling aan geven.

Digitale Keuzetool eHealth met zorgprofessionals

Het Care Innovation Center West-Brabant en Stichting Thuisleefgids zijn gestart met de ontwikkeling van een ‘slimme’ landelijke database voor hulpmiddelen en eHealth. De digitale keuzetool is feitelijk een digitale eHealth consulent, die ten alle tijden geconsulteerd kan worden. De tool wordt continu gevoed vanuit de database van Stichting Thuisleefgids en geeft op een simpele en laagdrempelige wijze inzicht in de mogelijkheden op het gebied van hulpmiddelen, zorgtechnologie en eHealth. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door REshape Center van het RadboudumcICT&health community en het CZ Fonds van Zorgverzekeraar CZ.

eHealth koffer

Een ander mooi voorbeeld is de de eHealth koffer van het platform Geef in Friesland. De eHealth koffer is een verzameling van specifieke eHealth oplossingen, die medewerkers van zorgorganisaties kunnen inzetten tijdens hun werk.