Meer digitale zorg thuis mogelijk door noodregeling VWS

Zorg- en welzijnsorganisaties die extra willen investeren in digitale zorg op afstand kunnen daarvoor subsidie van de rijksoverheid krijgen. Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht Set Covid-19. 

De financiële bijdrage kan aangevraagd worden door bijvoorbeeld aanbieders van wijkverpleging, ggz-aanbieders en ziekenhuizen. Via de regeling is per aanvraag € 50.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf woensdag 25 maart, 09.00 uur worden ingediend. De link naar de aanvraag is: rvo.nl/set-corona

Onder druk
De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking staat onder druk door het coronavirus en de maatregelen om verspreiding te voorkomen. Zorgaanbieders hebben daarom behoefte aan meer technologische mogelijkheden om snel zorg op afstand te kunnen bieden of om mantelzorgers te ondersteunen bij hun zorgtaken. Denk daarbij aan beeldschermzorg, indicatiestelling via een app en medicijndispensers. 

Voldoende voorraad
Het ministerie van VWS heeft leveranciers van apparaten voor beelschermzorg verzocht om voldoende voorraad te reserveren voor de inzet van zorg op afstand. Zij hebben aangegeven om in de wereldwijde toewijzing voorrang te geven aan de zorgsector. Om zorgorganisaties te helpen bij een zo snel mogelijke implementatie van beelschermzorg biedt de regeling hiervoor een 'Fasttrack Beeldschermzorg' aan. Daarmee worden zorgorganisaties praktisch en direct ondersteund in het maken van de juiste keuzen. 

Projectkosten
De € 50.000 die per aanvraag beschikbaar is wordt primair ingezet om projectkosten voor het implementeren van digitale toepassingen te kunnen betalen. Hulp bij de implementatie mag ingehuurd worden. Daarnaast kan tot 50 procent van het bedrag worden besteed aan technologie zoals de aanschaf van licenties of apparaten. Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Alle zorgaanbieders kunnen gebruik maken van de regeling door het indienen van een korte aanvraag. Aanvragers ontvangen binnen maximaal 5 werkdagen reactie. Na goedkeuring ontvangen zij binnen 5 werkdagen het subsidiebedrag.