Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Meer aandacht voor burgerinitiatieven in West-Brabant

Op donderdag 26 januari organiseerde het Care Innovation Center West-Brabant, in samenwerking met VBOB, een bijeenkomst rondom slimme (zorg)oplossingen en burgerinitiatieven in de regio. Tijdens deze bijeenkomst werden de deelnemers bijgepraat bij over nieuwe ontwikkelingen die een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid en eigen regie. Ook was er aandacht voor burgerinitiatieven en werd een toelichting gegeven op de MAEX.

 

Met meer dan 50 deelnemers was er veel belangstelling voor deze bijeenkomst. Voor de pauze werden zij door gerontoloog Margo Emmen bijgepraat over nieuwe ontwikkelingen en de aanpak van het Huis van Morgen. Ook de ambassadeurs van het Huis van Morgen kwamen daarbij aan het woord.

Burgerinitiatieven in beeld

In het tweede gedeelte stonden de burgerinitiatieven centraal. Na een introductie van Sylvia de Ronde Bresser van Kracht in NL over de MAEX, de maatschappelijke AEX, waren er 3 presentaties van:

Hoe kunnen we burgerinitiatieven in de regio beter in kaart brengen? Deze vraag stond deze middag centraal, De deelnemers gaven hierover hun visie en gingen met elkaar in gesprek.

Stimuleringsprijs voor Stichting PodAa

De bijeenkomst sloot af met de uitreiking van de stimuleringsprijs aan de Stichting PodAa. Deze stichting biedt in het buitengebied van Breda kleinschalige, zinvolle dagbesteding aan haar bezoekers: mensen met een Wmo-, Jeugdwet- of Wlz-indicatie. De prijs, t.w.v. € 750,- te besteden aan adviesuren, PR en begeleiding, werd uitgereikt door Sylvia de Ronde Bresser samen met Kees Kools, namens het bestuur van het Care Innovation Center West-Brabant.

Meld jouw initiatief aan bij de MAEX

Tijdens deze bijeenkomst werd een oproep gedaan om burgerinitiatieven te wijzen op de mogelijkheden van de MAEX en zich hiervoor aan de melden.

Download flyer MAEX

Fotoalbum bijeenkomst 26 januari 2017