Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede idee├źn in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

MEE helpt mensen met een beperking op weg

Veel mensen met een beperking gaan al vanaf jonge leeftijd naar school en werk met het speciaal vervoer, zoals een busje of een taxi. De partners van het project MEE op Weg zijn van mening dat meer mensen met een beperking zelfstandig kunnen reizen. Zij willen de automatische gedachte voor en inzet van speciaal vervoer voor mensen met een beperking doorbreken, met als uiteindelijk doel: iedereen kan optimaal meedoen aan het verkeer en vervoer met respect voor ieders eigenheid. Ofwel: meedoen in het verkeer is meedoen in de maatschappij.

Elke deelnemer aan 'MEE op Weg start met het maken van een avonturenplan samen met een 'maatje', een consulent van MEE en andere betrokkenen zoals ouders en verzorgers. Hij of zij bepaalt zelf de route, met welk vervoersmiddel en wanneer. Vervolgens gaan de deelnemer en het maatje samen op pad. Door zelfstandig te reizen ontmoeten ze andere mensen in het verkeer en hebben zij meer vrijheid om zelf te gaan sporten of langs te gaan bij vrienden.