Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Masterclass: Van cliënt naar zorgconsument

De zorgsector is volop in beweging. De cliënt en patiënt wordt steeds meer zorgconsument, neemt zelf de regie en bepaalt zelf met welke zorgorganisatie hij of zij in zee gaat. Maar hoe blijf je onderscheidend in die veranderende markt? En op welke manier kun je innovatie gebruiken om zorgconsumenten te binden? Deze vragen stonden centraal tijdens de masterclass Zorgmanagement die op dinsdag 29 maart werd georganiseerd door het Care Innovation Center West-Brabant, Studio iBiZZ, ClickR Internetcampagnes, Rijp en Panoramawereld. De opkomst was groot en de deelnemers divers waaronder bestuurders en communicatie- en marketingprofessionals van zorg- en welzijnsorganisaties en innovatieve ondernemers.

Download presentatie sessies

  

    

Consument is bepalend voor het succes van nieuwe producten en diensten

Dagvoorzitter Kees Jongmans, voormalig wethouder zorg van de gemeente Roosendaal, trapte af waarbij hij een introductie gaf op de veranderende zorgmarkt en de nieuwe vraagstukken die hierbij ontstaan. Vervolgens kwamen vier toonaangevende sprekers aan het woord die elk vanuit hun expertise en ervaring ingingen op vraagstukken rondom positionering.

Sjors van Leeuwen, oprichter van het zorgmarketingplatform, presenteerde de resultaten van het zorgmarketingonderzoek 2015. Daarbij werd duidelijk dat marketing binnen veel zorgorganisaties nog geen prominente rol inneemt. En dat terwijl het steeds belangrijker wordt voor zorgorganisaties om zich te onderscheiden en zichtbaar te zijn voor de ‘zorgconsument’. Sjors onderstreepte het belang van kennisdeling en wees daarbij op de mogelijkheden die het zorgmarketingplatform daarin biedt.

Daarna was het woord aan Ad van Rijen, directeur van welzijnsorganisatie WijZijn Traverse Groep. Hij lichtte toe hoe zijn organisatie zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld waarbij samenwerking kenmerkend is voor de aanpak. Traverse Groep, Aan Zet en Stichting Welzijn Ouderen besloten in 2015 samen te gaan onder een nieuwe naam WijZijn. Een naam die laat zien dat iedereen mee kan doen en ze het écht samen doen samen met cliënten. Bij de ontwikkeling van de huisstijl is gekozen voor een toegankelijke transparante uitstraling met een couleure locale per Gemeente. Daarmee onderstrepen ze de lokale aanpak vanuit de gezamenlijke visie.

Programmamanager Oncologie van het Bravis Ziekenhuis, Mariët Raatgever, ging in op de vertaling die is gemaakt van patiëntenervaringen, naar merkpositionering en de beleving van de patiënt in het nieuwe Oncologie Centrum. Bijzonder aan het de nieuw te openen locatie is de veranda, deze ruimte geeft patiënten de gelegenheid voor of na de chemokuur beschut tot rust te komen. Het Oncologie Centrum opent medio november 2016 haar deuren.

Tot slot kwam Arjan Muis, CEO van Rollz International, aan het woord. Rollz is expert in mobiliteitsproducten voor mensen met een loopbeperking. Hun klanten zijn ambassadeurs en het product geeft hen vrijheid. Daarmee benaderen ze de markt op een geheel eigen wijze. Naast een hippe rollator, die getransformeerd kan worden tot rolstoel, ontwikkelde Rollz recent een boodschappentrolley. Doel is om hiermee het stigmatiserende karakter van een rollator voor oude mensen weg te nemen en vitale senioren nieuwe mogelijkheden aan te bieden.

Alle sprekers benadrukte het belang om consumenten te betrekken bij de totstandkoming en invulling van nieuwe diensten van producten. Zij zijn ervaringsdeskundig, weten waar ze behoefte aan hebben en zijn daarmee ook bepalend voor het succes van innovaties in de zorg.

   

Verdiepingssessies

Na het plenaire gedeelte konden de deelnemers aansluiten bij sessies waarin verschillende thema’s centraal stonden waaronder: merk en positionering (door Studio iBiZZ), innovatie en cross sectorale samenwerking (door City of Imagineers), social marketing (door Rijp, conceptbureau voor innovatie, merken en seniorenmarketing) en online profilering (door ClickR Internetcampagnes en Panoramawereld).

Pitch nieuwe zorginnovaties

Aansluitend aan de masterclass vond de pitchbijeenkomst plaats voor de netwerkpartners van het Care Innovation Center West-Brabant. Na een introductie van directeur Chantal van Spaendonck, werden nieuwe innovaties, in de vorm van producten en diensten, gepresenteerd. Alle innovaties zijn gericht op preventie, zelfzorg en zelfregie waaronder het Parkinsonhuys van Stichting Groenhuysen, vasculaire therapie van Bemer, de leeromgeving Knowingo van Twaalf, zorggames van Atlantis Games, het zorgconcept Reginahof van installatiebedrijf Heijnen-Stuij en de opplakdeuren van TrueDoors

Download presentatie sessies

Wilt u de informatie uit de sessies nog eens nalezen, dan kunt u de presentaties downloaden.