Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Masterclass onderhuidse chip implantatie, 24 mei

Veiligheid en gemak, hier zijn we steeds meer op gericht. Technologische ontwikkelingen komen de behoefte van de moderne mens tegemoet. Betaalgemak, een waterdicht veiligheidssysteem, een goed afgestemde gezondheidszorg het kan allemaal met de onderhuidse microchip. Mens en techniek vergroeien met elkaar. Bij allerlei databanken zoals bij de gemeente, het ziekenhuis, de verzekering en zelfs bij de supermarkt worden je gegevens bijgehouden. Stel dat deze gegevens zijn vastgelegd op een onderhuidse chip? Welke voordelen zou dit opleveren en wat zou je hier dan allemaal mee kunnen doen? Zijn er gezondheidsrisico’s? Wat doet de chip met je privacy? Welke morele- en ethische vragen roept dit op? Deze vragen komen aan de orde tijdens de masterclass Chipimplantatie die wordt verzorgd door Ruben Horbach.

Spreker: Ruben Horbach

Ruben Horbach is Senior Innovatie Manager bij Somo Global in Londen en was eerder werkzaam bij WizKid en Apple. Hij werkt nu o.a. aan innovatieve experimenten gebruikmakend van de nieuwste technologische ontwikkelingen. Ruben heeft zelf een onderhuidse chip laten implanteren. Hij vertelt over zijn ervaringen en over de mogelijke toekomst waarin mensen al hun gegevens altijd bij zich dragen met een onderhuidse chip.

Datum en locatie

Datum: Dinsdag 24 mei 2016
Tijd: 14.30 - 15.30 uur
Locatie: Kellebeek College, Oostelijke Havendijk 1, 4704 AD Roosendaal
Ruimte: De Pier (Auditorium - 1.08)

Aanmelden

Voor aanvullende informatie en aanmelding:
Kees van Loenhout, projectleider Implementatie Zorginnovaties
K.vanLoenhout@rocwb.nl