Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Mariadal Meeting 'Ondernemers in de zorg'

De gemeente Roosendaal organiseert samen met de Provincie Noord-Brabant op 21 mei 2014 de Mariadal Meeting: ‘Ondernemers in de zorg’. Ondernemers, bestuurders van zorginstellingen, onderwijs en overheid uit de Delta Regio verkennen tijdens de meeting de kansen in de zorgeconomie. Hoe kunnen innovatieve ontwikkelingen in technologie, producten en diensten versneld worden toegepast in de zorg?

Tijdens de Mariadal Meeting komen ‘cross-overs’ aan bod tussen ondernemingen en zorginstellingen. Verschillende sprekers leveren een bijdrage, onder meer van Rabobank Nederland, Jan de Rijk Logistics en het Roosendaalse St. Franciscus Ziekenhuis. Daarnaast is er ruim gelegenheid voor de deelnemers aan de meeting om ervaringen, contacten en ideeën uit te wisselen. De ontmoeting heeft een grensoverschrijdend karakter. Ook Vlaamse ondernemers, instellingen en overheid zijn erbij betrokken.

De Mariadal Meeting vindt plaats in een week waarin vanuit de Netwerkstad Roosendaal – Bergen op Zoom diverse activiteiten worden georganiseerd om West-Brabant voor het voetlicht te brengen als aantrekkelijke woon-, werk- en vestigingsregio. In dit kader worden – bestaande en nieuwe – evenementen georganiseerd als de ‘Ravelijnlezing’, ‘ProefMei’ en de ‘Brabantse Waldag’. De Mariadal Meeting over zorgeconomie vindt plaats in de inspirerende omgeving van het monumentale klooster Mariadal, in het centrum van Roosendaal.

Publicatie BN De Stem, 10 april 2014