Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Looppatroon kan dementie voorspellen

Het looppatroon blijkt een belangrijke aanwijzing dat de hersenen achteruitgaan. Onderzoekers van het Erasmus MC hopen dat een looptest kan bijdragen aan een goede voorspelling van dementie.

De wetenschappers van het Rotterdamse ziekenhuis hebben een verband aangetoond tussen hoe iemand loopt en hoe beschadigd zijn of haar hersenen zijn. Maar het uiteindelijke doel is nog ver: voorspellen of iemand dementie krijgt.

Voorkomen van dementie door vroegtijdige herkenning

Door de vergrijzing krijgen steeds meer mensen deze aandoening. Alzheimer Nederland voorspelt ruim een half miljoen patiënten in 2040, tegenover 260.000 nu. Binnen het ERGO-onderzoek van het Erasmus MC is gebleken dat gemiddeld één op de vijf ouderen dementie krijgt. Maar ook dat dementie bij 30 procent van de mensen te voorkomen is, als ze er een gezonde levensstijl op nahouden. Daarom is het belangrijk om de kans op dementie te kunnen voorspellen.

Slimme vloer levert bijdrage aan monitoring looppatroon

De Smart Floor van de Surface Network sluit goed aan bij bovenstaande bevindingen. Met deze slimme vloer is het mogelijk om het looppatroon van mensen te monitoren waarmee deze innovatie een belangrijke tool kan zijn om dementie vroegtijdig op te sporen.

Lees het volledige artikel