Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Leden CIC-off bezoeken Saltro

Op maandag 8 mei bezochten de leden van CIC-off het bedrijf Saltro in Utrecht. Zij kregen hier een rondleiding door het laboratorium en de Saltro Experience. Eén van de kernwaarden van Saltro is innovatie. Deze middag werd een toelichting gegeven op de wijze waarop het bedrijf daar invulling aan geeft.

Innovatienetwerk CIC-off

CIC-off is het innovatienetwerk van het Care Innovation Center West-Brabant. Leden van het netwerk willen op het gebied van zorginnovatie samen het verschil maken. Zij onderzoeken mogelijkheden, delen kennis en creëren daarmee nieuwe kansen. Vier tot vijf keer per jaar komen de leden van CIC-off samen. Tijdens deze meetings staat een thema centraal en waar mogelijk wordt het gecombineerd met een bedrijfsbezoek zoals op 8 mei bij Saltro.

Saltro Experience

Saltro is een innovatief diagnostisch centrum dat door middel van laboratoriumonderzoek, functieonderzoek en advies zorgverleners ondersteunt bij het bieden van de beste zorg aan patiënten. Eén van de kernwaarden van Saltro is innovatie. De Saltro Experience is in het leven geroepen om hierover met elkaar in gesprek te gaan. In deze inspirerende ruimte werden innovatieve diensten en producten getoond. En konden de leden zien en voelen aan welke innovaties Saltro zoal werkt waaronder innovaties op het gebied van Care testing, zelfmanagement, data en research. Daarnaast werd uitleg gegeven over een innovatief patiëntenportaal.

TIM-Award voor meest innovatieve bedrijf

In 2015 ontving Laboratorium Saltro de TIM-Award voor het meest innovatieve bedrijf. The Innovation Manager Awards (Timmies) zijn een initiatief van ICT Media en CIO Magazine, bedoeld om innovatieve projecten te belonen en te stimuleren bij zowel leveranciers als afnemers op het gebied van IT. Meer informatie    

Deelname CIC-off

Heb je interesse in deelname aan CIC-off, stuur dan een e-mail naar info@cic-westbrabant.nl.