Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Langer Thuis in Eigen Huis bundelt ideeën op website

Hoe kunnen we bestaande, gangbare woningtypen en hun directe omgeving aanpassen aan de toekomstige zorgvraag? En wat willen de bewoners? Wat hebben (mantel)zorgers nodig? Hoe kunnen we nieuwe technologieën en elektronische middelen inzetten? En hoe komen we tot slimme aanpassingen die bewoners zowel zien als comfortverhogend maar ook als waardevermeerdering van hun huis? Dat waren de achterliggende vragen van het onderzoek 'Langer thuis in eigen huis', dat in het voorjaar van 2016 werd uitgevoerd in twee wijken in Breda.

Het onderzoek is geïnitieerd door BNA Onderzoek en de architectenwinkel Breda, en inhoudelijk en financieel ondersteund door de Provincie Brabant, Platform 31, de gemeente Breda en Wonen met Gemak.

Bekijk onderzoeksresultaten

Lancering website

Op donderdag 13 oktober werd de website Langer Thuis in Eigen Huis gelanceerd in het Provinciehuis in 's Hertogenbosch. Op de website zijn de uitkomsten van dit onderzoek te vinden. Ze zijn bedoeld om bewoners te verleiden en hen te inspireren om met hun huis en woonomgeving aan de slag te gaan. Maar de organisatie wil ook gemeentes, wijkraden, zorgvoorzieners, ouderenbonden, woningcorporaties of ondernemers in de wijk op ideeën brengen om samen met bewoners verbeteringen aan te brengen voor de toekomst.

Workshop positief ouder worden

Margo Emmen van het Care Innovation Center West-Brabant verzorgde op 13 oktober twee workshops over positief ouder worden. De reacties waren positief. Bewustwording zorgt dat je je goed kan voorbereiden op de toekomst waarbij veel mensen het liefst in hun eigen huis blijven wonen.

Meer informatie